Vi anbefaler ikke bestemte mærker eller leverandører af hundemad. Det vigtigste er indholdet af foderet. Med en dværgvækst som corgi cardigan, er det vigtigt at protein indholdet ligger på ca. 21-22% både for voksne og hvalpe  ( undtaget er drægtige og diegivende tæver). Ved for højt indhold af protein, er vores erfaring, at risikoen øges for, at f.eks. nuckle-over, HD, AD og rygproblemer udvikles. Fedt indholdet er også meget vigtigt for corgi cardigans, vel og mærke animalsk fedt. Vi bruger at fodre med BARF, suppleret med diverse goodies i form af rester fra vores egne måltider. Særligt skal man huske at fodre med grøn kallun da det indeholder nedbrudte grøntsager hvor hunden kan optage nærings stofferne fra. Vores hunde er meget glade for lammekallun. Vi bruger tørkost når vi er på ferie med vores hunde, desværre har vi endnu ikke fundet et tørkost som giver samme høje pels kvalitet, som BARF giver dem. Her er en vejledning til at fodre med BARF, klik her. Og vi anbefaler vores hvalpekøbere at bruge BARF.

Indholdet i hundefoder beskrives godt af Henriette Vistrup, klik her, bemærk der er ikke automatisk retur til denne side. Det er god og oplysende læsning.

Det fremgår at vi som opdrættere ikke er enige omkring hvordan man skal fodre. Men også dyrelægerne er uenige. Her eksempler på

Imod BARF

For BARF
Generelt anbefaler vi at I googler for at danne jeres egen mening.